Message

Current Series

Lắng Nghe Tiếng Chúa Phán

(Dựa trên những phân đoạn Kinh Thánh khác nhau)

 

  •  Quý vị có bao giờ nghe tiếng Thiên Chúa phán với mình không? Làm thế nào để có thể nghe tiếng Chúa phán?
  • Thiên Chúa có còn phán dạy vời chúng ta ngày hôm nay không? Bằng cách nào?
  • Có bao giờ chúng ta cầu nguyên với Thiên Chúa, trông đợi Chúa nhưng thiên đàng lại lặng yên không? Tại sao?

Những thắc mắc nầy và nhiều hơn nữa sẽ được giải bày qua sự dạy dỗ của Lời Chúa. Chúng ta sẽ không những học biết được cách nghe biết tiếng Thiên Chúa phán, nhưng cũng sẽ khám phá được những phương cách để vun xới lỗ tai thuộc linh của chúng ta để có thể bén nhạy nghe tiếng phán của Chúa cách rỏ ràng hơn, để có thể nhận ra ý Chúa cho cuộc sống của mình.

Đến nghe… để tìm biết Lời Chúa áp dụng cho đời sống hằng ngày của chúng ta.
Đến nghe… để biết rằng chính mình có thể kinh nghiệm mối tương giao mật thiết với Thiên Chúa.

Xin giới thiệu cùng quí con cái Chúa, thân hữu loại bài giảng bắt đầu Chúa Nhật ngày 29 tháng 1 trong 4 tuần lễ liên tục về phương cách để “Lắng Nghe Tiếng Chúa Phán“.

Kính mời.

21,332 thoughts on “Current Series