Message

Archives

Sức mạnh của Số Một!

(Ê-phê-sô 4:4-5)

 

  • Số 1 có thể dùng để bày tỏ sự đơn độc, yếu mềm!
  • Số 1 có thể dùng để bày tỏ ưu tiên hay sự xuất sắc!
  • Nhưng cũng có những số 1 là những sợi dây ràng buộc chúng ta lại với nhau để hoàn thành ý chỉ của Thương Đế trên đất.

Đến nghe… Lời Chúa cho chúng ta biết rõ ràng tầm quan trọng của những nền tảng bất biếng của đời sống đức tin của mỗi chúng ta. Điều gì giúp chúng ta có thể ngồi chung lại với nhau để phục vụ Chúa và phục vụ nhau… để KÍNH CHÚA, YÊU NGƯỜI?

Xin giới thiệu cùng quí con cái Chúa loạt bài giảng bắt đầu Chúa Nhật ngày 23 tháng 10 trong 7 tuần lễ liên tục về Sức Mạnh Của Con Số 1.

Mời qúi con cái Chúa đến để cùng nhau tìm hiểu, giới thiệu cùng bạn bè thân hữu mình để cùng nhau đến học hỏi để nắm lấy “sức mạnh của số 1” cho đời mình.

Kính mời.