Message

Current Series

Lắng Nghe Tiếng Chúa Phán (Dựa trên những phân đoạn Kinh Thánh khác nhau)    Quý vị có bao giờ nghe tiếng Thiên Chúa phán với mình không? Làm thế nào để có thể nghe tiếng Chúa phán? Thiên Chúa có còn phán dạy vời chúng ta ngày hôm nay không? Bằng cách nào? Có… Read More Current Series