Message

Archives

Sức mạnh của Số Một! (Ê-phê-sô 4:4-5)   Số 1 có thể dùng để bày tỏ sự đơn độc, yếu mềm! Số 1 có thể dùng để bày tỏ ưu tiên hay sự xuất sắc! Nhưng cũng có những số 1 là những sợi dây ràng buộc chúng ta lại với nhau để hoàn thành… Read More Archives